Oduu Simbirtuu, Hangafoota Oduu fi Qophiilee OBN irraa Hordofaa
Tamsaasa Kallattii OBN irraa
Story highlights

Tamsaasa Kallattii OBN irraa!

Oduu Simbirtuu

It could be a story that is simply of wide interes Guutummaasaa...

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda Guutummaasaa...

1. Obbo Haaylaay Biraanee Tasammaa; ministir deett Guutummaasaa...

About Us OBN provides audiences in the Oromia with Guutummaasaa...

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 0 Guutummaasaa...

What we follow in our working practice. Why do I n Guutummaasaa...

Ilkaan keenya midhagina isaa akkuma qabatetti akka Guutummaasaa...

Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009  Waancaa Li Guutummaasaa...

Adeel al-Jubiir akkas jedhan: “Nuti lammileen keen Guutummaasaa...

Odeeffannoo

Piroomoo!
Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
Faaruu OBN - OBN Anthem.

Dhimbiibbaa Oduu

Hosted by Mohammed Ademo

Watch the final presidential debate, moderated by Mohammed Ademo, Tonight at 10.

Hosted by Mohammed Ademo

Xiinxala Siyaasaa

Oduu TV OBN

Siyaasa.

Ilaalcha Siyaasaa Addunyaa, Afrikaa, Itoophiya fi Oromiyaa ogeessota siyaasaatiin.

Instagraamii irraa nu argattu!

at @OBNOromia to stay up to date with the latest.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @obnhq hordofaa.`` description=``TVn OBN Instaagraamii @obnhq jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBN Oromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Instagram Irra jirra!
Instagram did not return any images.