Oduu

December 19, 2018

It could be a story that is simply of wide interes ...

December 19, 2018

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda ...

December 19, 2018

Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorra ...

December 19, 2018

1. Obbo Haaylaay Biraanee Tasammaa; ministir deett ...

December 18, 2018

About Us OBN provides audiences in the Oromia with ...

December 17, 2018

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 0 ...

December 12, 2018

What we follow in our working practice. Why do I n ...

December 12, 2018

Ilkaan keenya midhagina isaa akkuma qabatetti akka ...

December 10, 2018

Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009  Waancaa Li ...

December 10, 2018

Adeel al-Jubiir akkas jedhan: “Nuti lammileen keen ...

Oduu Afrikaa.

Oduu Afrikaa, Xinxalaafi Ibsa adda addaa

News Insight

Hosted by OBN

Obn bring you the news that matters to you!

Hosted by OBN

Marii

Tourism
Visitors to Africa
Animals in their natural habitats

Tourism is an important economic sector for many countries in Africa.

Read More
Safari Park
Africa’s new gold rush
Dreams and despair in the desert

Visitors to Africa can come face-to-face with an amazing variety of animals in their natural habitats.

Continue Reading