Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
Qophii Heloo Doktor!

Maxxansa Fayyaa

December 19, 2018

It could be a story that is simply of wide interes Guutummaasaa...

December 19, 2018

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda Guutummaasaa...

December 19, 2018

Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorra Guutummaasaa...

December 19, 2018

1. Obbo Haaylaay Biraanee Tasammaa; ministir deett Guutummaasaa...

December 18, 2018

About Us OBN provides audiences in the Oromia with Guutummaasaa...

What is happening doctor?

Hosted by Jemal Argo

An Invitation to Health, Questions and Answers, along with Invitations

Hosted by Jemal Argo

Gorsa Ogeeyyii Fayyaa.

Xiinxala Ogummaa Ogeessota Fayyaa Sagantaa Heloo Doktar

Heloo Doktar

Ogeessaa | Fayyadamaa

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 07, 2011

Inistaagiraamii irra jirra.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Instaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamiirra Jirra!