Oduu Naannoo

December 19, 2018

It could be a story that is simply of wide interes ...

December 19, 2018

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda ...

December 19, 2018

Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorra ...

December 19, 2018

1. Obbo Haaylaay Biraanee Tasammaa; ministir deett ...

December 18, 2018

About Us OBN provides audiences in the Oromia with ...

December 17, 2018

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 0 ...

December 12, 2018

What we follow in our working practice. Why do I n ...

December 12, 2018

Ilkaan keenya midhagina isaa akkuma qabatetti akka ...

December 10, 2018

Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009  Waancaa Li ...

December 10, 2018

Adeel al-Jubiir akkas jedhan: “Nuti lammileen keen ...

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

December 19, 2018

It could be a story that is simply of wide interest to viewers and has little impact other ...

December 19, 2018

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda kilabicha gadhiise. Kilabichi ibsa baase ...

December 19, 2018

Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorratti qorannaa bal’aa gaggeessudhaan kitaa ...