Oduu Saay. fi Tekinoolojii

It could be a story that is simply of wide interes Guutummaasaa...

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda Guutummaasaa...

1. Obbo Haaylaay Biraanee Tasammaa; ministir deett Guutummaasaa...

About Us OBN provides audiences in the Oromia with Guutummaasaa...

Saffisaan jijjiiramuu Teekinoolojiifi Guddina Diinagdee Addunyaa.

Odeeffannoo, Barnootaafi Oduu Faayidaa guddinaaf jijjiirama Saayinsiif Teekinoolojii